17. September 2017 - 8:00 till 23:55

Kyrkovalet 2017 - Jag röstar!, US, Sunday, 17. September 2017

Den 17 september 2017 är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som fyllt 16 år, senast på valdagen, har en demokratisk rättighet att påverka hur, och av vem, Svenska kyrkan ska styras. Att gå och rösta på de som du tror kan föra din talan bäst i din församling, i stift och på nationell nivå är en unik möjlighet. Ta chansen att påverka och uttrycka just din åsikt.
Tillsammans gör vi kyrkovalet!

Sammanlagt ställer 29 467 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvinnor och 46 procent män.

Målet är att tillsätta 15 204 mandat. Totalt deltar 682 olika nomineringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå).

Antalet röstberättigade är ca 5,2 miljoner. Medlemmar från 16 år får rösta i kyrkovalet.

I valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, deltar 19 nomineringsgrupper. 2926 personer kandiderar till kyrkomötets 251 platser.

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta Svenska kyrkans informationsservice tel 018-16 96 00 eller info@svenskakyrkan.se.

Kyrkovalet 2017 - Jag röstar!

Find more events around you
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now